นโยบายการจัดส่ง นโยบายการจัดส่ง การคืนสินค้า และการคืนเงิน

นโยบายการจัดส่ง

บริษัท แฮปปี้คัพ จำกัด จะทำการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป หลังจากการได้รับชำระเงินเต็มจำนวน ซึ่งโดยส่วนมากผู้ซื้อจะได้รับสินค้าภายใน 1-3 วันทำการหลังการจัดส่ง บริษัทฯ ใช้บริการขนส่งเอกชนเช่น Ninja Van, Flash Express, Kerry Express ฯลฯ โดยจะมีค่าจัดส่งตามที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บซึ่งขึ้นอยู่กับน้ำหนักและระยะทาง (สามารถสอบถามเพื่อตรวจสอบค่าบริการกับทางพนักงานของเรา) อย่างไรก็ตาม กรณีที่สั่งสินค้ามีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งให้

 

นโยบายการยกเลิกสินค้า

เมื่อผู้ซื้อชำระเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้

 

นโยบายการคืนสินค้า และการคืนเงิน

ถ้าหากพบว่าสินค้าเกิดการตำหนิ เสียหาย สามารถถ่ายรูป/ วีดีโอเพื่อเป็นหลักฐานและติดต่อพนักงานตามรายละเอียดด้านล่างเพื่อทำเรื่องการเปลี่ยนสินค้าใหม่หรือคืนเงินภายใน 7 วัน หลังการได้รับสินค้า

Coffee Press by Happy Cup Co., Ltd.

Tel: 0950151444

Email: coffeepressthailand@gmail.com

Shipping Policy:

Coffee Press by Happy Cup Co., Ltd. will courier the order in the next working day after receiving the full payment. Normally the delivery will take around 1-3 working days after the pick up from the service provider. The company will deliver by using the service from logistic providers such as Ninja Van Express, Flash Express, Kerry, etc. The delivery fee will be charged and the amount is depending on the weight and distances (you may check with our staffs for details and exact delivery fee) However, if the order amount reaches or exceed THB 1,000, the delivery fee will be complimented by the company.

 

Cancellation Policy

Cancellation is not allowed.

 

Returns and Refunds Policy:
If you found the products is damaged, you may take a photo or video as an evidence then contact our customer service as below. The company will replace with the new products or refund. It is required to claim within 7 days after receiving the products.

Coffee Press by Happy Cup Co., Ltd.

Tel: 0950151444

Email: coffeepressthailand@gmail.com